‘ตีนไก่ปฏิวัติ’ เดินโพลล์ย่านสยามสแควร์ รณรงค์ยกเลิกเกณฑ์หทาร

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16.30-18.00 น. นักกิจกรรม ‘กลุ่มตีนไก่ปฏิวัติ’ เดินโพลล์สอบถามความเห็นประชาชน ‘คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการบังคับเกณฑ์ทหาร’ ย่านสยามสแควร์และเขตปทุมวัน เพื่อสะท้อนความเห็นของประชาชนที่ต้องการให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารและเปลี่ยนมาเป็นระบบสมัครใจ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของทหารชั้นผู้น้อยด้วย

บรรยากาศภายในนักกิจกรรม ได้ทำโพลล์ หัวข้อ คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการบังคับเกณฑ์ทหาร โดยให้ประชาชนที่เดินผ่านไปมาร่วมติดแสดงความคิดเห็น พร้อมกับปราศรัยถึงผลกระทบต่อการเกณฑ์ทหาร ซึ่งทางผู้ชุมนุมได้เดินรณรงค์ตั้งแต่สบามสแควร์ สถานี BTS สยาม ลานน้ำพุสยามพารากอน

ขณะที่ผู้ชุมนุมเดินผ่านลานน้ำพุสบามพารากอน พนักงานรักษาความปลอดภัยของห้าง ได้ถือป้ายแจ้งเตือน และเชิญให้นักกิจกรรมไปยังสถานที่อื่น เนื่องจากพื้นที่ลานน้ำพุเป็นสถานที่ส่วนบุคคล หากจะมาทำกิจกรรมต้องมีการขออนุญาต

เวลา 18.00 น. ยุติการชุมนุม โดยมีการชูสามนิ้ว ทคล้ายตีนไก่ และร่วมร้องเพลงชาติ พร้อมคิดใบปลิว ข้อความรณรงค์ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร