‘เพื่อไทย’ เดินหน้าปกป้องเสรีภาพของทุกเพศสภาพเพศวิถี เพื่อความเป็นธรรมทางเพศและคุณภาพชีวิต

‘เพื่อไทย’ เดินหน้าปกป้องเสรีภาพของทุกเพศสภาพเพศวิถี เพื่อความเป็นธรรมทางเพศและคุณภาพชีวิต เนื่องในวันยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน พร้อมหนุนการแก้ไข ป.พ.พ. มาตรา 1448 และ กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ถูกปฏิบัติทางเพศ เพื่อคุณค่าความเป็นคนของพี่น้อง LGBTIQ เติบโตงดงามไปพร้อมกับประชาธิปไตยที่แท้จริง


เนื่องในวันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวัน IDAHOT (The International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia, วันสากลเพื่อยุติความเกลียดกลัว คนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึง ศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ของกลุ่ม LGBTIQ และสิทธิเสรีภาพทางความรักและเพศโดยไม่ถูกรังเกียจ ซึ่งในหลายประเทศ พี่น้องมิตรสหาย LGBTIQ ยังคงถูกว่าเป็นเรื่องผิดบาป แบ่งแยกและตีตรา ถูกปราบปรามทรมานในฐานะอาชญากร นักโทษ และภัยต่อความมั่นคงและศีลธรรมอันดีงาม
.
โดยในปีนี้ IDAHOT มาในตีม Our Bodies, Our Lives, Our Rights หรือ ร่างกายของเรา ชีวิตของเรา สิทธิของเรา
.
ชานันท์ ยอดหงษ์ ผู้รับผิดชอบนโยบายด้านอัตลักษณ์และความหลากหลาย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะยกเลิกกฎหมายความรักเพศเดียวกันเป็นอาชญากรรมไปตั้งแต่ พ.ศ. 2499 และเจ้าหน้าที่รัฐเลิกกวาดจับกะเทยแล้วยัดข้อหาตามอำเภอใจ แต่ภายใต้รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐกลับขยายกำลังและช่องทางกีดกันพัฒนาการสถานภาพและสิทธิของ LGBTIQ ไม่ให้เสมอภาคกับชายหญิงรักต่างเพศ ไม่เพียงปฏิเสธข้อเรียกร้องสิทธิสมรสเท่าเทียม ยังขัดขวางกิจกรรมรวมกลุ่มเรียกร้องสิทธิ หรือแม้แต่คุกคามงานวิชาการ อย่างที่เกิดขึ้นในงานวัน IDAHOT เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา พระสงฆ์ที่ออกมาสนับสนุนกิจกรรมให้ยุติการตีตราความรุนแรง LGBTIQ ที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว
.
หรือกรณีที่เกิดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ในงานเวทีเสวนาวิชาการว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ หัวข้อ ‘Gender&LGBTIQs in Modern Society 2015’ ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็มีตำรวจ ทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบจากมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจสอบงานเสวนา
.
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา กิจกรรมคาร์ม็อบและเวทีปราศรัยชื่อ ‘ขบวนกี v4’ ที่จัดงานกันแบบ gay pride อย่างทั่วโลกเพื่อพูดเรื่อง ความเท่าเทียมทางเพศ ได้มีตำรวจก็ขู่ว่าจะเอา คฝ. มาจัดการ ก่อนจะมีการสร้างสถานการณ์ไม่สงบ และเจ้าหน้าที่ก็เข้าปฏิบัติกาจนงานต้องยุติกลางคัน
.
และเมื่อในวันที่ 28 พฤศจิกายนปีเดียวกัน ประชาชนจัดกิจกรรมชุมนุมตามวิถีประชาธิปไตย เรียกร้องสิทธิการสมรสเท่าเทียม ผู้ที่ขึ้นพูดบนเวทีปราศรัยทุกคนถูกตั้งข้อหาว่าร่วมกันจัดกิจกรรมมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค หนึ่งในนั้นก็มีตัวแทนพรรคเพื่อไทยรวมอยู่ด้วย
.
“สำหรับรัฐที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นนี้ จ้องจะปิดกั้นละเมิดเสรีภาพในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน พัฒนาการของสถานภาพ สิทธิและศักดิ์ศรีของ LGBTIQ กลายเป็นสิ่งที่ถูกยุติ แทนที่จะยุติความหวาดกลัวเกลียดชัง LGBTIQ เห็นได้ชัดจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่เพียงปฏิเสธเสียงของประชาชนเรียกร้องให้แก้กฎหมายเพื่อสมรสเท่าทียม ยังตีตราเหยียดหยามคุณค่าความเป็นมนุษย์ของความรักเพศเดียวกันอย่างรุนแรง” ชานันท์กล่าว
.
พรรคเพื่อไทยตระหนักดีว่า สิทธิ LGBTIQ ก็คือสิทธิมนุษยชน และขอพระขอบคุณทุกกลุ่มองค์กรประชาสังคมและประชาชนทุกท่าน ที่ต่อสู้มายาวนาน เพื่อยกระดับสิทธิ เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพราะที่ผ่านมาศักดิ์ศรีและสิทธิของ LGBTIQ งอกงามเติบโตได้ด้วยแรงของประชาชนและขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนทั้งสิ้น เช่นการเคลื่อนไหวให้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารฯ (สด. 43) เลิกตีตราบุคคลข้ามเพศว่า ‘เป็นโรคจิตถาวร’ แล้วนิยามให้เป็น ‘ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด’
.
และในวัน IDAHOT ปี 2022 ที่มี theme คือ Our Bodies, Our Lives, Our Rights พรรคเพื่อไทยจึงขอยืนยันที่จะปกป้องเสรีภาพของทุกเพศสภาพเพศวิถี ปกป้องศักดิ์ศรีพี่น้องมิตรสหาย LGBTIQ ของเรา และจะร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกันทวงคืนสิทธิที่รัฐริดลอน เพื่อความเป็นธรรมทางเพศและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ โดยมีประชาธิปไตย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และหลักการยอกยาการ์ตา เป็นหลักปฏิบัติ
.
และจะใช้ศักยภาพของพรรคทำให้สาธารณะได้เห็นว่า มนุษย์ไม่ได้มีเพียงเพศสภาพหญิงกับชายและเพศวิถีรักต่างเพศเท่านั้น ปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ อันเป็นรากฐานการยอมรับศักดิ์ศรีของประชาชนแต่กลับยังคงมองข้ามตัวตน เลือกปฏิบัติและด้อยค่าอัตลักษณ์ที่หลากหลาย เพราะกฎหมายไทยที่รับรองเพศบุคคล (Gender Recognition Law) ยังมีโครงสร้างเพียงเพศกำเนิดชายและหญิง (sex) เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมไปยังเพศสภาพ (gender) ที่หลากหลายของพลเมือง และไม่คำนึงถึงความลื่นไหลทางเพศสภาพ จนนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ
.
นอกจากนี้พรรคเพื่อไทยยังดำเนินแผนงานศึกษาสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ยังคงเลือกปฏิบัติทางเพศ, สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพศในข้อมูลทะเบียนราษฎร เพราะพรรคตระหนักดีว่า การระบุคำนำหน้านามซึ่งไม่สอดคล้องกับเพศภาพ นำไปสู่การลดทอนคุณค่าตัวตนและอัตลักษณ์ เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ทำให้สูญเสียโอกาสใช้บริการสาธารณะ ถูกลดทอนความมั่นคงปลอดภัย
.
ด้วยจุดยืนและความมุ่งมั่นของพรรคเพื่อไทย คุณค่าความเป็นคนของพี่น้อง LGBTIQ จะไม่หายไม่จม และจะเติบโตงดงามไปพร้อมกับประชาธิปไตยที่แท้จริง เพื่อสลัดทิ้งโลกขมขื่นที่ล้าหลัง ยาตราทัพรักเสรีมีพลัง จุดไฟหวังสร้างโลกใหม่ให้โสภี