‘ครูธัญ ก้าวไกล’ ยินดีสถาบันการเงินเริ่มปล่อยกู้ LGBTQ+ หวังอนาคตมี กม.รองรับสิทธิเท่าเทียม

ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์

[‘ครูธัญ ก้าวไกล’ ยินดีสถาบันการเงินเริ่มปล่อยกู้ LGBTQ+ หวังอนาคตมีกฎหมายรองรับสิทธิเท่าเทียม]
.
ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่ธนาคาร ธอส.ออกมาตรการปลดล็อก ให้ลูกค้ากลุ่ม LGBTQ+ กู้ร่วมได้ โดยเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่หน่วยงานต่างๆ เริ่มเข้าใจและเห็นความสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีความหลากหลาย แต่นี่เป็นเพียงความเข้าใจของบางหน่วยงานเท่านั้น ยังไม่มีกฎหมายออกมารองรับ ซึ่งในความเป็นจริงสิทธิการกู้ร่วมของ LGBT ควรมีทุกสถาบันการเงิน
.
“ขอขอบคุณสถาบันการเงิน และ ภาคเอกชนที่วันนี้เข้าใจความหลากหลาย และหวังว่าเสียงเหล่านี้จะสะท้อนถึงผู้มีอำนาจ ว่าความเท่าเทียมคือสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญของประเทศที่พัฒนาแล้ว” ธัญวัจน์ กล่าว
.
นอกจากนี้ ธัญวัจน์ ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการทำงานในกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม และร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ว่า จากที่สภาได้รับหลักการร่างกฎหมายไปในวาระที่ 1 นั้น ก็ควรมีร่างกฎหมายออกมา 2 ฉบับ คือ สมรสเท่าเทียม และ คู่ชีวิต
.
“สภาสามารถผ่านกฎหมายทั้งสองฉบับออกมาใช้ได้ เพราะทั้งสองฉบับไม่ใช่กฎหมายที่ขัดกัน และหากเราทำงานร่วมมือร่วมใจในคณะกรรมาธิการได้ ก็เชื่อว่าภายในปีนี้น่าจะมีข่าวดีให้กับประชาชน” ธัญวัจน์ กล่าวทิ้งท้าย