‘ก้าวไกล’ ย้ำชัด! ตรวจสอบงบสถาบันกษัตริย์ เป็นหน้าที่ของผู้แทนราษฎร

‘ก้าวไกล’ ย้ำชัด! ตรวจสอบงบสถาบันกษัตริย์เป็นหน้าที่ของ ส.ส. ลั่น! พร้อมยืนหยัดทำหน้าที่ต่อไป เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชน

Nattapong Malee

29 มีนาคม 2565