Nattapong Malee

17 สิงหาคม 2565

Nattapong Malee

15 พฤษภาคม 2565

Nattapong Malee

15 พฤษภาคม 2565

Nattapong Malee

15 พฤษภาคม 2565

Nattapong Malee

26 เมษายน 2565

“เพื่อไทย” จี้ “ประยุทธ์” ต้องเลิกปล่อยเบลอกรณีการควบรวม True- DTAC ป้องกันการผูกขาด

“เพื่อไทย” จี้ “ประยุทธ์” ต้องเลิกปล่อยเบลอกรณีการควบรวม True- DTAC ป้องกันการผูกขาด ชี้ ผลกระทบจากการควบรวม True-DTAC จะขยายวงกว้างไปมากกว่าธุรกิจโทรคมนาคม แนะ ต้องป้องกันการผูกขาดในทุกธุรกิจ

Nattapong Malee

27 มีนาคม 2565

ซัด ‘ประยุทธ์’ อย่าคิดสกัดกั้น ‘บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ’

“อีโต้อีสาน” ซัด “พลเอกประยุทธ์” อย่าคิดสกัดกั้น ‘บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ’ แนะให้เตรียมกลับบ้านไปเลี้ยงหลาน ชี้ หมดยุค ‘เต่าล้านปี’ สืบทอดอำนาจ

Nattapong Malee

26 มีนาคม 2565